Art Mithila

Art Mithila, tradicional del sud del Nepal
  • Objectes de decoració: mirallets, etc.
  • Caixetes decorades
Productes